ARCO SET 1 LARGE 049 small

ARCO SET 1 LARGE 010 small

ARCO SET 1 LARGE 050 small

ARCO SET 1 LARGE 012 small

ARCO SET 1 LARGE 013 small

ARCO SET 1 LARGE 016 small

ARCO SET 1 LARGE 053 small

ARCO SET 1 LARGE 017 small

ARCO SET 1 LARGE 020 small

ARCO SET 1 LARGE 021 small

ARCO SET 1 LARGE 034 small

ARCO SET 1 LARGE 038 small

DCIM113GOPRO

ARCO SET 1 LARGE 040 small

ARCO SET 1 LARGE 042 small

ARCO SET 1 LARGE 044 small

ARCO SET 1 LARGE 051 small

ARCO SET 1 LARGE 061 small

DCIM113GOPRO

ARCO SET 1 LARGE 074 small

ARCO SET 1 LARGE 107 small

ARCO SET 1 LARGE 081 small

ARCO SET 1 LARGE 083 small

ARCO SET 1 LARGE 111 small

ARCO SET 1 LARGE 115 small

ARCO SET 2 LARGE 168 small

ARCO SET 2 LARGE 187 small

ARCO SET 2 LARGE 188 small

ARCO SET 2 LARGE 191 small

ARCO SET 2 LARGE 192 small

ARCO SET 2 LARGE 203 small

ARCO SET 2 LARGE 213 small

ARCO SET 2 LARGE 214 small

ARCO SET 2 LARGE 233 small

ARCO SET 2 LARGE 236 small

ARCO SET 2 LARGE 238 small

DCIM113GOPRO

ARCO SET 2 LARGE 245 small

ARCO SET 2 LARGE 248 small

ARCO SET 2 LARGE 252 small – kopie

ARCO SET 2 LARGE 254 small

ARCO SET 2 LARGE 255 small

Arco factory & surroundings

Photos by Mike Roelofs. http://www.mikeroelofs.eu/