In het voorjaar van 2012 werd het Platform HBO Creatieve Industrie opgezet om de onderlinge dialoog over de topsector Creatieve Industrie in en met het HBO te faciliteren. Anderhalf jaar en een aantal bijeenkomsten verder, is het Platformbestand uitgegroeid tot ruim 270 contacten en wordt de initiële fase van het Platform afgerond met de publicatie ‘Twee jaar Platform HBO Creatieve Industrie: Stand van zaken, terug- en vooruitblik’.